ชาญอิสสระ นำคณะผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยมชมโครงการคุณธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน), คุณดิฐวัฒน์ อิสสระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)


ชาญอิสสระ นำคณะผู้ถือหุ้นกู้เยี่ยมชมโครงการคุณธีราภรณ์ ศรีเจริญวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน), คุณดิฐวัฒน์ อิสสระ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานพัฒนาธุรกิจบริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด (มหาชน)